คำจำกัดความของการยืนยัน

คำว่า 'ยืนยัน' หมายถึงการตรวจสอบสถานการณ์ข้อเท็จจริงเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์โดยใช้หลักฐานประเภทต่างๆ การยืนยันบางสิ่งบางอย่างหมายถึงการจัดเตรียมหลักฐานซึ่งต้องเหมาะสมเพื่อตรวจสอบว่าเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงบางอย่างเกิดขึ้นในลักษณะเฉพาะ

ตรวจสอบยืนยันข้อเท็จจริงผ่านหลักฐาน

เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงคำพูดหรือพฤติการณ์โดยทั่วไปต่อบุคคลที่สามด้วยความตั้งใจที่จะให้สัตยาบันยืนยันคำถามใด ๆ ที่ถูกตั้งคำถาม ด้วยการยืนยันสิ่งที่คุณพยายามทำคือล้างข้อสงสัยทุกประเภท ด้วยข้อมูลใหม่หรือข้อโต้แย้งความคิดเห็นหรือทฤษฎีที่ถูกตั้งคำถามจะได้รับการสนับสนุน

ในขณะเดียวกันก็เป็นคำที่สามารถใช้ได้ในบริบทและสถานการณ์นับไม่ถ้วนซึ่งมีการค้นหาวัตถุประสงค์ในการชี้แจงปัญหาอย่างแม่นยำ

ในกิจกรรมและงานต่าง ๆ ที่มนุษย์ดำเนินการหรือในคำถามเหล่านั้นที่เรายืนยันเราไม่ได้รับการยกเว้นจากข้อผิดพลาดจากการตีความที่ผิดซึ่งท้ายที่สุดแล้วการตั้งคำถาม

ดังนั้นสิ่งที่ยืนยันได้คือการขจัดความสงสัยหรือความกังวลที่อาจเกิดขึ้นจากบางสิ่งบางอย่าง อย่างไรก็ตามอุดมคติคือการยืนยันนี้มาพร้อมกับการมีส่วนร่วมและองค์ประกอบบางอย่างที่จะเพิ่มความถูกต้องให้กับสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้ว

ในสถานการณ์เฉพาะบางอย่างเช่นในขอบเขตการพิจารณาคดีการดำเนินการยืนยันจะบ่งบอกว่างานหรือคำแถลงจะใช้ได้เมื่อนำเสนอต่อหน้าผู้มีอำนาจในเรื่องดังกล่าวเป็นกรณีของผู้พิพากษาหรือศาล

ตัวอย่างเช่นพยานของการกระทำในทางอาญาจะแถลงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาแทรกแซงว่าบุคคลดังกล่าวกระทำความผิดจากนั้นเพื่อยืนยันสิ่งที่พูดและเพื่อเริ่มกระบวนการต่อผู้ที่รับผิดชอบพยานจะต้องยืนยันต่อหน้าผู้พิพากษา ของกรณี

ส่วนพื้นฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ในทางกลับกันการยืนยันเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการกระทำที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่หรือในชีวิตประจำวัน

เมื่อเราพูดถึงการยืนยันบางสิ่งหรือตัวอย่างของการยืนยันในการสอบสวนเรากำลังอ้างถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของกระบวนการดังกล่าว นี่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากมีการตรวจสอบว่าทุกสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ถูกต้องหรือมีนัยสำคัญหรือไม่สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่กำลังวิเคราะห์อยู่ ในแง่นี้เมื่อใดก็ตามที่มีการพูดถึงการยืนยันจะถือว่ามีสมมติฐานหรือทฤษฎีก่อนหน้านี้เกี่ยวกับปรากฏการณ์บางอย่างตัวอย่างเช่นวิธีการที่ระยะของดวงจันทร์เกิดขึ้นหรือวิธีการก่ออาชญากรรม

จากนั้นขั้นตอนการยืนยันจะขึ้นอยู่กับการค้นหาและวิเคราะห์หลักฐานที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนหรือลบล้างทฤษฎีหรือแนวคิดก่อนหน้านั้น การตรวจพิสูจน์จึงเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสอบสวน

ในการยืนยันทฤษฎีมักจะมีการสร้างการคาดการณ์ที่สามารถตรวจสอบได้จากการทดลองหรือละทิ้งข้อเท็จจริงที่จะทำให้ทฤษฎีเป็นโมฆะ

Corroboration เป็นขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เสนอรูปแบบของการคาดเดาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของความเป็นจริงจากนั้นจึงนำไปสู่ความเข้มงวดของหลักฐานที่จะสิ้นสุดลงในการยืนยันหรือหักล้างสิ่งที่ได้รับการเสนอ

กิจกรรมการยืนยันนี้ยังสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกแง่มุมของชีวิตมนุษย์ในรูปแบบที่เรียบง่ายและซับซ้อนที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ ดังนั้นเราสามารถยืนยันได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นได้รับอย่างดีโดยการนับเงินที่ได้รับหลังจากการซื้อ นอกจากนี้เรายังสามารถยืนยันผลการเรียนของเราได้ด้วยการทำข้อสอบและรับผลการเรียนเป็นต้น Corroboration เป็นสิ่งสำคัญดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการทราบว่ามีบางอย่างเป็นไปตามที่ควรจะเป็นหรือไม่