ความหมายของห้องออกกำลังกาย

คำว่าห้องออกกำลังกายใช้เพื่อกำหนดพื้นที่เหล่านั้นที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการออกกำลังกายประเภทต่างๆที่จะดำเนินการในนั้น ปัจจุบันคำว่ายิมส่วนใหญ่ใช้กับสโมสรหรือศูนย์กีฬาส่วนตัวซึ่งจำเป็นต้องจ่ายค่าสมัครเพื่อเข้าถึงสถานที่ออกกำลังกายต่างๆ ในขณะเดียวกันในขณะที่โรงยิมสามารถครอบคลุมกิจกรรมต่างๆได้ แต่พื้นที่ที่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจและหลอดเลือดและเพาะกายเช่นน้ำหนักดัมเบลล์และอุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ มักเรียกว่า

ประวัติความเป็นมาของโรงยิมเริ่มขึ้นในสมัยกรีกโบราณและโรม อารยธรรมทั้งสองได้อุทิศส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันเพื่อการปรับปรุงและความสวยงามของร่างกายดังนั้นจึงตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะและกิจกรรมบางอย่างเพื่อจุดประสงค์นี้ นอกจากนี้การมีอยู่ของน้ำพุร้อนและห้องอาบน้ำสาธารณะก็เชื่อมโยงกับแนวคิดของการพักผ่อนและความเพลิดเพลินในพื้นที่พักผ่อน

ทุกวันนี้โรงยิมมีกิจกรรมที่สำคัญมากมายให้ต้องพัฒนาอยู่เสมอ ในนั้นคุณจะพบเครื่องจักรประเภทต่างๆที่พยายามให้เสียงและเพิ่มความกระชับของกล้ามเนื้อ เครื่องจักรเหล่านี้อาจเป็นชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเช่นน้ำหนักหรือดัมเบลล์หรือรอกหรือระบบการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนซึ่งออกแบบมาเฉพาะสำหรับกลุ่มกล้ามเนื้อในร่างกาย ในขณะเดียวกันโรงยิมในปัจจุบันมักจะมีเครื่องหัวใจและหลอดเลือดจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ทำหน้าที่รักษาระดับหัวใจและหลอดเลือดที่ดีและมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องลดน้ำหนักหรือไขมัน

ในที่สุดสิ่งสำคัญคือต้องชี้ให้เห็นว่าโรงยิมทุกแห่งมีระบบกฎพฤติกรรมเช่นเดียวกับการตั้งค่าบางอย่าง (โดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นเสียงเพลงที่ดังค่อนข้างลดช่องว่างการจราจรและการแบ่งอุปกรณ์ออกเป็นเกาะ) โดยปกติผู้เยาว์จะได้รับการป้องกันไม่ให้เข้ายิมหากพวกเขาไม่ได้มาพร้อมกับผู้สูงอายุ (ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย) และในขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมจะได้รับการกระตุ้นให้มีระบบการให้น้ำส่วนบุคคลที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ทุกประเภท