ความหมายของรูปแบบการพัฒนา

แนวคิดของรูปแบบการพัฒนาถูกนำมาใช้ในการเมืองและเศรษฐศาสตร์แม้ว่าจะใช้ได้กับภาคส่วนอื่น ๆ ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นก็ตาม

ทั้งการเมืองและเศรษฐศาสตร์มีหลักการทางทฤษฎี วินัยทั้งสองนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดระเบียบชีวิตในสังคม ดังนั้นรูปแบบการพัฒนาจึงเป็นข้อเสนอเชิงทฤษฎีของกลยุทธ์ที่ใช้กับองค์กรของภาคส่วนของสังคม: ประเทศภูมิภาคหรือท้องถิ่นที่เฉพาะเจาะจง รูปแบบการพัฒนาจะเป็นการอ้างอิงโดยทั่วไปของสิ่งที่ตั้งใจจะทำให้เป็นจริง

ลองนึกภาพสถานการณ์: กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองต้องทำการศึกษาเกี่ยวกับอนาคตของภูมิภาคและข้อสรุปจะถูกนำไปใช้ หลังจากทราบลักษณะเฉพาะของพื้นที่ในเชิงลึกแล้วผู้เชี่ยวชาญได้ทำการออกแบบองค์กรโดยคำนึงถึงปัจจัยทางสังคมอุดมการณ์เทคนิควัฒนธรรมและอื่น ๆ อย่างละเอียด ข้อเสนอสุดท้ายจะเป็นรูปแบบการพัฒนา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในกลไกของสังคม มีทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์หลายทฤษฎีและทั้งหมดมีสองตัวแปรในใจ: ความคิดริเริ่มของเอกชนและบทบาทของรัฐ จากนั้นนักเศรษฐศาสตร์พัฒนาชุดของตัวแปรจากมุมมองทางทฤษฎี: อัตราเงินเฟ้อการเก็บภาษีการใช้จ่ายสาธารณะการบริโภค ฯลฯ สิ่งเหล่านี้และอื่น ๆ ประกอบกันเป็นกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจกำหนดรูปแบบการพัฒนา แบบดั้งเดิมที่สุดอยู่บนพื้นฐานของความคิดของการเติบโตอย่างถาวร แนวคิดง่ายๆคือแนวโน้มตามธรรมชาติของการพัฒนาทั้งหมดคือการเติบโต ดังนั้นหากประเทศใดมี GDP และรายได้ต่อหัวที่แน่นอนมูลค่าทางเศรษฐกิจเหล่านี้จะต้องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี รูปแบบการพัฒนานี้มีทฤษฎีและปัญหาที่แท้จริงเหนือสิ่งอื่นใด: ทรัพยากรของธรรมชาติไม่ จำกัดหากมีข้อ จำกัด ที่ชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุดิบก็ไม่จำเป็นที่จะมุ่งเป้าไปที่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่ปกป้องแนวคิดนี้พูดถึงรูปแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดที่พยายามสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

แนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาไม่ได้ จำกัด เฉพาะเศรษฐศาสตร์และการเมือง แต่สามารถใช้ได้กับความเป็นจริงหรือภาคส่วนอื่น ๆ เป็นเรื่องปกติมากที่จะอ่านข่าวเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเมืองพลังงานหรือธุรกิจ ในสถานการณ์เฉพาะใด ๆ รูปแบบการพัฒนาคือแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการ

สารสนเทศเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในรูปแบบการพัฒนาของทุกภาคส่วน วิทยาการคอมพิวเตอร์ช่วยให้สามารถจำลองสถานการณ์ได้นั่นคือการพักผ่อนหย่อนใจของความเป็นจริงจากการรวมกันของข้อมูลและตัวแปร เครื่องมือทางเทคโนโลยีนี้ให้แนวคิดที่มีประโยชน์มากในการตัดสินใจว่าจะนำกลยุทธ์ใดมาใช้ในทางปฏิบัติ