ความหมายของตัวอักษร

ชุดตัวอักษรที่จัดเป็นภาษาที่นิยมเรียกว่าตัวอักษร ประกอบด้วย 26 ตัวอักษรหลัก: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, UV , W, X, Y และ Z.

ในบางภาษาเช่นของเรามีการรวมตัวอักษรอื่น ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นÑและบางส่วนเช่น Ch และ Ll ก็ถูกลบออกไปด้วย

เครื่องมือพื้นฐานในการสอนการอ่านและการเขียน

องค์ประกอบนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในโลกด้วยเหตุนี้จึงเป็นเครื่องมือที่ครูหรือผู้ปกครองใช้มากที่สุดในการสอนจดหมายให้กับเด็ก ๆ นั่นคือการรู้และเรียนรู้ตัวอักษรเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถอ่านและเขียนได้อย่างน่าพอใจ

คำของตัวอักษรเป็นหน่วยพื้นฐานและจำเป็นที่ช่วยให้เราสามารถสร้างคำและจากการรวมกันของหลาย ๆ คำเพื่อสร้างประโยคที่จะมีความหมายที่กำหนด

นอกจากนี้ตัวอักษรแต่ละตัวยังเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียงเฉพาะที่สามารถปรับเปลี่ยนร่วมกับตัวอักษรอื่น ๆ ได้ และการรวมกันของตัวอักษรทำให้เกิดความหลากหลายของคำที่ท่วมท้นในแต่ละภาษาและทำให้เกิดขึ้น

ตัวอักษรแต่ละตัวที่ประกอบเป็นตัวอักษรมีรูปร่างที่จำเป็นเส้นและเส้นขีดที่ทำให้เป็นเอกลักษณ์ซึ่งทำให้เราจำได้และไม่สับสนกับส่วนที่เหลือ

อักษรละตินหรือโรมันเป็นอักษรที่เราใช้ในภาษาของเราและในภาษาอื่น ๆ เช่นอังกฤษเยอรมันโปรตุเกสฝรั่งเศสและอิตาลีเป็นต้น

ในทางกลับกันเราต้องพูดถึงความสำคัญของตัวอักษรอื่น ๆ เช่นอักษรเบรลล์ระบบการเขียนและการอ่านที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับคนตาบอด ประกอบด้วยจุดที่เพิ่มขึ้นซึ่งคนตาบอดรับรู้ผ่านการสัมผัสและสามารถถอดรหัสข้อความได้

และอักษรมอร์สที่ใช้ในโทรเลขและประกอบด้วยจุดและเส้น

รูปภาพ: iStock - NI QIN / mediaphotos