ความหมายของผู้ชาย

เราเข้าใจว่าเพศชายเป็นหัวข้อที่แสดงถึงเพศชายในสัตว์ทุกชนิด (รวมถึงสายพันธุ์ของมนุษย์) ผู้ชายคือผู้ที่ครอบครองอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้ชายและมีรหัสพันธุกรรมที่กำหนดไว้ในโครโมโซม XY เนื่องจากโครโมโซมเหล่านี้มีข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดของแต่ละบุคคลสิ่งนี้จะบอกเราว่ามันจะเป็นตัวอย่างเพศชายที่มีอวัยวะและลักษณะทางกายวิภาคของมันตามประเภทของสัตว์ที่เรากำลังพูดถึง

ผู้ชายเป็นรูปที่ประกอบขึ้นเป็นหนึ่งในสองเพศที่รู้จักอีกคนเป็นหญิงหรือหญิง ตัวผู้มักจะมีรูปร่างที่แข็งแรงและแข็งแกร่งกว่าของทั้งสองและถึงแม้ว่าจะมีสัตว์ชนิดอื่นที่เป็นแบบนี้ แต่ส่วนใหญ่แล้วตัวผู้ไม่เพียง แต่แข็งแรง แต่ยังมีขนาดใหญ่และคุกคามมากขึ้นในกรณีของ สัตว์บางชนิด เพศชายคือผู้ที่มีอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกหรืออวัยวะเพศซึ่งแตกต่างจากเพศหญิงที่มีอวัยวะเหล่านี้อยู่ภายใน

เพศชายยังสามารถสร้างความแตกต่างได้ด้วยองค์ประกอบทางกายวิภาคอื่น ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแยกความแตกต่างและเพิ่มความงดงามให้กับตัวอย่างเพศชายมากกว่าตัวเมีย ดังนั้นสัตว์ตัวผู้จำนวนมากจึงมีองค์ประกอบที่ตัวเมียไม่มีเช่นเขากวางขนาดใหญ่แผงคอขนที่มีมากขึ้นและมีอยู่ในบริเวณที่ตัวเมียไม่มีกลิ่นที่รุนแรงกรงเล็บและองค์ประกอบอื่น ๆ

ในทางสังคมส่วนใหญ่แล้วผู้ชายจะเป็นผู้จัดหาอาหารให้กับครอบครัวในขณะที่ตัวเมียเป็นผู้ดูแลเด็ก ดังนั้นภารกิจหลักของผู้ชายคือการปกป้องลูกหลานของเขา อย่างไรก็ตามบางชนิดไม่ได้ผูกพันกันอย่างลึกซึ้งและเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นตัวผู้ของสัตว์ต่างสายพันธุ์เดินเตร่อย่างอิสระ