ความหมายของสถาบัน

มูลนิธิหรือการจัดตั้งบางสิ่งบางอย่าง

คำว่าสถาบันสอดคล้องกับพหูพจน์ของคำว่าสถาบันในขณะที่คำว่าสถาบันมีการอ้างอิงที่หลากหลาย ในความหมายกว้างสถาบันจะออกมาเป็นรากฐานหรือสถานประกอบการของบางสิ่งบางอย่างหรือสิ่งที่ได้รับการก่อตั้งและก่อตั้ง

องค์กรที่มีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาหรือการกุศล

บนมืออื่น ๆ ที่สถาบันเป็นคำที่ใช้เกิดขึ้นอีกที่จะกำหนดให้องค์กรที่ preeminently ปฏิบัติหน้าที่ของความสนใจของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาวัฒนธรรมหรือการกุศล ตัวอย่างเช่นศูนย์การสอนภาษาและศูนย์ฟื้นฟูการติดยาเฉพาะทางเป็นสถาบันสองประเภทที่แม้ว่าจะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่ทั้งสองต่างก็ดำเนินการฝึกปฏิบัติเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ดังนั้นเราจึงใช้แนวคิดนี้เพื่ออ้างถึงคำสั่งทางสังคมที่กำหนดขึ้นซึ่งแสดงถึงสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการยอมรับในแง่ของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและความร่วมมือ

สถาบันของรัฐที่มีหน้าที่ในการปรับความสัมพันธ์ในสังคมให้เป็นปกติ

ในขณะเดียวกันในด้านการเมืองคำนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากในลักษณะนี้แต่ละองค์กรพื้นฐานของรัฐหรือประเทศชาติก็ถูกกำหนดด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่นในระบอบประชาธิปไตยสถาบันต่างๆยังทำหน้าที่เป็นกลไกของระเบียบสังคมและความร่วมมือซึ่งเหตุผลหลักของการเป็นอยู่คือการทำให้พฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยในสังคมเป็นปกติซึ่งอาศัยอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่เรียกว่า

เนื่องจากประเทศที่ไม่ให้คุณค่าการดูแลและเสริมสร้างสถาบันของตนก็จะต้องประสบกับความผิดปกติที่แตกต่างกันซึ่งจะทำให้การพัฒนาที่กลมกลืนกันซับซ้อนขึ้น

ความสำคัญของสถาบันในการพัฒนาสังคม

ทุก บริษัท โดยไม่มีข้อยกเว้นมีสถาบันของตนเองที่มีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ตกลงกัน สถาบันมีตั้งแต่สมัยแรกสุดขององค์กรผู้ชายแม้ว่าสถาบันส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเป็นสถาบันปัจจุบันที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในอดีต

ไม่มีสังคมใดที่คุ้มค่ากับเกลือที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากไม่มีสถาบัน

ในเรื่องทางการเมืองและในระบบประชาธิปไตยการแบ่งอำนาจและรัฐธรรมนูญของชาติเป็นตัวอย่างของสถาบันและมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย การแบ่งอำนาจมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ในระบบนี้รับประกันความเป็นอิสระของแต่ละอำนาจและแน่นอนว่าสถานการณ์นี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้มันเป็นตัวควบคุมที่มีประสิทธิภาพต่ออีกฝ่าย ในส่วนของรัฐธรรมนูญเป็นบรรทัดฐานของมารดาและเป็นสิ่งที่สมควรได้รับความเคารพและข้อสังเกตมากที่สุดเนื่องจากเป็นรัฐธรรมนูญที่จะรับประกันการดำรงชีวิตในสถานะของกฎหมายซึ่งกฎหมายสิทธิและการค้ำประกันขององค์ประกอบทั้งหมดได้รับการเคารพ ..

และในเรื่องสังคมเราไม่สามารถข้ามสถาบันเช่นการแต่งงานและครอบครัวได้

สิ่งสำคัญคือต้องกล่าวว่าการโจมตีสถาบันใด ๆ เหล่านี้จะบ่งบอกถึงการโจมตีระเบียบทางสังคมและการเมืองในปัจจุบันและไม่ต้องพูดถึงความปราชัยที่จะมีความหมายต่อประเทศที่เป็นปัญหาเพราะโลกมักมองไปที่ความแข็งแกร่งของชาติ ข้อเสนอในเรื่องสถาบันและหากสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นจริงก็เป็นเรื่องปกติที่ประเทศนั้นจะไม่ได้รับเครดิตความกล้าหาญและความไว้วางใจ

เราต้องไม่ลืมว่าสถาบันต่างๆได้รับการบริหารจัดการโดยมนุษย์และหลายครั้งที่กลอุบายของพวกเขาล้วนปรากฏอยู่ในนั้นและสิ่งนี้จะทำลายภาพลักษณ์ของสถาบันเท่านั้น

องค์ประกอบหลักของสถาบัน

องค์ประกอบที่ประกอบขึ้นและกำหนดสถาบันมีดังต่อไปนี้ความคงทน (สถาบันยังคงอยู่และคงอยู่ตลอดเวลาโดยไม่คำนึงถึงอารมณ์ของเจตจำนงที่สร้างสรรค์และการสรรหาสมาชิกใหม่อย่างต่อเนื่อง) กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติ (นำเสนอแนวทางที่ผู้ติดตามต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์) มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (เมื่อใดก็ตามที่มีการสร้างสถาบันจะมีจุดจบ) และเครื่องมือที่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วัสดุอุดมคติและส่วนบุคคล)

ผู้ที่โดดเด่นในบางบริบท

และในที่สุดเมื่อมีการใช้คำนี้กับแต่ละบุคคลนั่นคือเมื่อมีคนกล่าวว่าเป็นสถาบันในบางพื้นที่ก็จะบอกเป็นนัยว่าใครบางคนมีชื่อเสียงมากสำหรับ x สถานการณ์เพราะเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติของ สถาบัน. เรื่องหรือเพราะประสบความสำเร็จไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง . ตัวอย่างเช่น "แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจที่ดำเนินการกับพ่อเป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ"