ความหมายของหลักการ

ตามคำสั่งของจริยธรรม , หลักการเป็นบรรทัดฐานเหล่านั้นหรือกฎที่ทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำพฤติกรรมของมนุษย์

ชุดของบรรทัดฐานและค่านิยมที่ชี้นำและชี้นำพฤติกรรมของบุคคลเพื่อให้การเติบโตของพวกเขาเกิดขึ้นตามและอยู่ในกรอบของกฎหมาย

นั่นคือหลักการประกอบด้วยบรรทัดฐานทั่วไปขยายไปสู่ชุมชนวัฒนธรรมใด ๆ ในระดับสากลเช่นไม่ตกอยู่ในการโกหกเคารพและรักเพื่อนบ้านเคารพชีวิตไม่ใช้ความรุนแรงกับสิ่งใดหรือใครยื่นมือให้กับผู้ที่พวกเขา จำเป็นต้องใช้มันมากขึ้นโดยไม่คาดหวังว่าจะได้รับอะไรตอบแทนอื่น ๆ ในกลุ่ม

หลักการไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากการทำให้สิ่งภายนอกภายนอกกลายเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องและมีความสุขเช่นมีขอบเขตสากลและมีอยู่ในหลักคำสอนทางศาสนาส่วนใหญ่ในโลกของเรา

มนุษย์ได้ค้นพบในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและจากประสบการณ์ที่มีชีวิตอยู่กับปัญหาที่เป็นอันตรายต่างๆซึ่งแสดงออกมาในพฤติกรรมและการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของเขาสภาพแวดล้อมของเขาและของโลกโดยทั่วไปและนั่นคือเหตุผลที่เขาตัดสินใจที่จะเขียนโค้ดเหล่านี้ เพื่อให้ทั้งเขาและคนอื่น ๆ เคารพพวกเขาและเป็นไปได้ที่จะอยู่ในโลกที่สงบสุข

การให้ยืมมือผู้ที่ต้องการมันแสดงให้เห็นว่าช่วยให้พ้นจากวิกฤตได้เร็วขึ้นดังนั้นมนุษย์จึงทำให้มันเป็นหลักจริยธรรมและถูกเลียนแบบโดยผู้อื่นเนื่องจากผลสำเร็จของการทำเช่นนั้น

การไม่ปฏิบัติตามอย่างเห็นได้ชัดจะบ่งบอกถึงความผิดทางจริยธรรม

ในขณะเดียวกันคุณค่านั้นหรือสมมติว่าหลักการที่เสนอจะถูกนำมาพิจารณาเป็นแนวทางโดยบุคคลเมื่อพัฒนาสิ่งนี้หรือการกระทำนั้นเพราะมันมีสิ่งที่ถือว่าดีและถูกต้องทางสังคมเสมอ

แต่ละคนตามการศึกษาและประสบการณ์จะมีหลักการของตนเองที่จะเข้ามามีบทบาททุกครั้งที่จิตสำนึกของพวกเขาเรียกร้อง แต่สิ่งเหล่านี้เป็นหลักจริยธรรมที่เราแบ่งปันกับคนอื่น ๆ ในสังคมด้วย

นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าหลักการที่ผู้ใหญ่คิดในชีวิตของเราและหน้าที่นั้นในทางใดทางหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานนั้นเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการฝึกอบรมสภาพแวดล้อมและความเป็นส่วนตัว

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมีรหัสสากลที่กำหนดว่าอะไรถูกหรือผิดดังนั้นจึงมีอิทธิพลโดยตรงต่อการนำหลักการเหล่านี้ไปใช้หรือไม่

จุดเริ่มต้นของบางสิ่งการเกิดของบุคคลหรือสิ่งมีชีวิตอื่น

ในทางกลับกันคำว่าจุดเริ่มต้นมักใช้เป็นคำพ้องความหมายสำหรับการเริ่มต้นการกำเนิดเพราะหมายถึงช่วงเวลาแรกของบางสิ่งหรือบางคน

จุดเริ่มต้นของโครงการหนังสือของบุคคลซึ่งโดยทั่วไปกำหนดให้เกิดและนั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตอิสระนั้นเนื่องจากเด็กที่เกิดมาไม่ได้อยู่ในครรภ์มารดาอีกต่อไปจึงตัดสายสะดือที่รวมเข้าด้วยกัน กับแม่ของเขาในท้องและเริ่มต้นการพัฒนาของเขาในโลกในฐานะปัจเจกบุคคล

เหตุผลบางอย่าง

คำนี้ยังใช้เป็นคำพ้องความหมายสำหรับสาเหตุหรือแรงจูงใจของบางสิ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสถานการณ์: "เสียงกรีดร้องของมาเรียเป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนาในหมู่เพื่อน"

ส่วนประกอบของร่างกาย

นอกจากนี้ยังสามารถเป็นส่วนประกอบของร่างกายที่จำเป็นต่อการพัฒนาเช่นน้ำและอากาศสำหรับสิ่งมีชีวิต

รากฐานของความคิดเหตุผลหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์

และรากฐานหรือคำแถลงที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิดเหตุผลหรือแม้แต่การสืบสวนทางวิทยาศาสตร์

เมื่อบุคคลมีความคิดหรือทฤษฎีจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเขาจะต้องรับรองและทำให้มั่นคงยิ่งขึ้นต่อหน้าผู้อื่นว่าพวกเขามีรากฐานและข้อโต้แย้งที่สนับสนุนเพราะมิฉะนั้นจะเป็นความคิดเห็นที่เรียบง่ายและอาจเป็นได้ ถูกสอบสวนและถูกทำลายด้วยประการฉะนี้

ตัวอย่างเช่นพื้นฐานจำเป็นสำหรับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่จะได้รับการพิจารณาและเป็นที่ยอมรับในชุมชนกล่าวคือต้องอยู่บนพื้นฐานของการสังเกตการทดลองและการตรวจสอบ

ในศาสนาหลักการยังมีบทบาทพื้นฐานเนื่องจากเป็นความเชื่อที่เหนือชั้นที่สุดซึ่งเกี่ยวข้องกับความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ยอมรับและสันนิษฐานโดยไม่ต้องอภิปรายผ่านศรัทธาที่ผู้เชื่อแต่ละคนยึดถือในศาสนาของตนนั่นคือไม่ต้องมีการสาธิตใด ๆ