ความหมายของการปรากฏตัว

การปรากฏตัวคือการกระทำของบุคคลที่ปรากฏในสถานที่โดยปกติจะเป็นเพราะได้รับการเรียกล่วงหน้า คำนามที่ตรงกันคือลักษณะที่ปรากฏ (ตัวอย่างเช่น "ฉันปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาในสัปดาห์หน้า")

ปรากฏเป็นคำที่ใช้กันทั่วไปแม้ว่าโดยปกติจะใช้ในบริบททางการหรือการบริหาร ดังนั้นถ้าใครไปบ้านเพื่อนคงไม่ใช้คำนี้

ปรากฏตัวในศาล

การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมมาพร้อมกับคำศัพท์เฉพาะและที่จะปรากฏเป็นคำของเขตข้อมูลทางกฎหมาย เมื่ออยู่ในกระบวนการสอบสวนผู้พิพากษาต้องการใครสักคนมาแสดงประจักษ์พยานในเรื่องหนึ่งเขาขอให้ปรากฏตัวของบุคคลเหล่านั้นที่สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้

หากมีคนมาปรากฏตัวในศาลไม่ได้หมายความว่าพวกเขากำลังถูกสอบสวน แต่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมเพื่อเป็นพยานในบางสิ่ง

หากมีคนพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่เขาต้องปรากฏตัวต่อศาลในกระบวนการทางกฎหมายเขาต้องจำไว้ว่าเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเอง (สิ่งที่กฎหมายเรียกว่าปรากฏว่า "pro se") หรือด้วยความช่วยเหลือของทนายความ ตามกฎทั่วไปขอแนะนำว่าการปรากฏตัวใด ๆ ในกระบวนการทางกฎหมายต้องมาพร้อมกับคำแนะนำทางกฎหมายของผู้เชี่ยวชาญ

ปรากฏในรัฐสภา

ในรัฐสภาที่แตกต่างกันตัวแทนของอำนาจอธิปไตยที่เป็นที่นิยมมีหน้าที่ต้องปรากฏตัวเป็นระยะ จุดประสงค์ของการกระทำนี้คือการให้คำอธิบายในห้องตัวแทนเพื่อให้กลุ่มต่อต้านสามารถเสนอทางเลือกหรือคำถามได้

ในภาษารัฐสภาเป็นเรื่องปกติมากที่กลุ่มฝ่ายค้านจะกดดันให้สมาชิกของรัฐบาลปรากฏตัวและให้คำอธิบายที่เหมาะสมเกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐบาล

จงปรากฏตัวต่อหน้าพระเจ้า

ในศาสนาคริสต์มีแนวคิดเรื่องการพิพากษาครั้งสุดท้ายซึ่งพระเจ้าจะพิพากษามนุษย์โดยพิจารณาจากสิ่งที่พวกเขาได้ทำมาตลอดชีวิต ในการพิพากษาครั้งสุดท้ายของศาสนาคริสต์มนุษย์จะต้องปรากฏตัวต่อหน้าพระเจ้าซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศาลตัดสินให้แต่ละคนตามกำหนด

สรุป

ในบริบทต่างๆที่กล่าวถึง (กฎหมายการเมืองหรือศาสนา) การปรากฏเป็นนัยว่าบางคนกำลังจะถูกทดลองในทางใดทางหนึ่ง ลักษณะที่ปรากฏแต่ละอย่างมีความแตกต่าง: ผู้พิพากษาต้องปฏิบัติตามสิ่งที่กฎหมายกำหนดในรัฐสภามีขั้นตอนที่ควบคุมสิ่งที่ปรากฏและในการพิพากษาครั้งสุดท้ายมนุษย์จะถูกตัดสินจากความรอบรู้ของพระเจ้านั่นคือความรู้ทุกอย่างโดย พระเจ้า.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found