ความหมายของ belligerent

มีทัศนคติหลายประเภทที่แสดงให้เห็นถึงความโน้มเอียงบางอย่างในตัวบุคคลในระดับมนุษย์ คนที่ชอบทะเลาะวิวาทคือคนที่มีทัศนคติต่อสงคราม Belligerent เป็นคำคุณศัพท์ที่แสดงถึงความก้าวร้าวหรือสถานการณ์การป้องกันของรัฐหรือบุคคลที่อยู่ในภาวะสงคราม ดังนั้นจึงเป็นความสัมพันธ์ที่มีการกำหนดตำแหน่งการต่อสู้ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ

Belligerent เป็นแนวคิดที่มาจากภาษาละตินโดยเฉพาะมันถูกสร้างขึ้นจากคำนาม bellum, belli ซึ่งหมายถึงสงคราม

การทะเลาะวิวาทเป็นบุคลิกภาพแบบเผชิญหน้า

จากมุมมองอื่นสงครามคนยังสามารถเป็นคนต่อสู้ที่มีแนวโน้มไปสู่การทะเลาะวิวาทพิเศษ มีแนวคิดบางอย่างที่มีความหมายเหมือนกันกับ belligerent และสามารถใช้ในบริบทความหมายเดียวกันได้ นี่คือรายการของแนวคิดที่เหมือนกัน: คู่ต่อสู้, คู่ต่อสู้, คู่ต่อสู้ในการต่อสู้, ความขัดแย้ง บริบทของสงครามที่อ้างถึงการต่อสู้นั้นเชื่อมโยงกับความทุกข์ความเจ็บปวดและการสูญเสีย ดังนั้นสันติภาพจึงเป็นเสาหลักที่สำคัญในชีวิตที่มีความสุข สันติภาพเป็นแนวคิดสำคัญที่เราไม่เพียง แต่พูดถึงความสงบในสังคมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสงบภายในนั่นคือความเงียบสงบทางจิตใจด้วย

การแสดงออกถึงความหลงใหลในบางสิ่งที่คุณเชื่อ

นอกเหนือจากบริบทของสงครามแล้วคำว่าbelligerentยังสามารถใช้โดยการเชื่อมโยงความคิดในบริบทอื่น ๆ ในชีวิตประจำวันเช่นเพื่ออ้างถึงวิธีการเป็นบุคคล คน ๆ หนึ่งสามารถทะเลาะวิวาทได้เมื่อเขาปกป้องความคิดของเขาอย่างรุนแรงเนื่องจากเขาเป็นคนที่มีใจรักและเชื่อในสิ่งที่เขาปกป้องอย่างแท้จริง ด้วยวิธีนี้เขาต่อสู้เพื่อความจริงของความคิดของเขาและไม่วางตัวเองในบทบาทของผู้ชม แต่ทำหน้าที่เป็นตัวเอกในชีวิตของเขาเอง พวกเขาเป็นคนที่ถ่ายทอดความแข็งแกร่งอย่างมาก

ในแง่ลบที่สุด

อย่างไรก็ตามทัศนคติของการทะเลาะวิวาทที่อาจเป็นไปในเชิงบวกในแง่ของความหลงใหลที่มีอยู่เบื้องหลังตำแหน่งนั้นก็มีแง่ลบมากกว่าดังที่แสดงในกรณีของคนเหล่านั้นที่กำลังเผชิญหน้าในข้อเท็จจริง คนที่ชอบทะเลาะวิวาทสามารถหยิ่งผยองและหยิ่งผยองในการปฏิบัติต่อผู้อื่นจนถึงจุดที่เขาสามารถแสดงบทบาทที่เหนือกว่าได้ นอกจากนี้ให้แถลงการณ์ราวกับว่าเป็นความจริงที่สมบูรณ์