คำจำกัดความของความน่าเชื่อถือ

เชื่อถือคำเป็นคำที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายในภาษาของเราที่จะให้บัญชีของบุคคลนั้นหรือสิ่งที่มันเป็นไปได้ที่จะไว้วางใจและสถานที่ไว้วางใจโดยทั่วไปเพราะมีการบันทึกติดตามที่โดดเด่นในการบอกความจริงและไม่โกง เห็นได้ชัดว่าคุณภาพของความไว้วางใจที่ใครบางคนจะถูกสร้างขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและด้วยการสาธิตที่เป็นรูปธรรมในการพูดความจริงและไม่โกง

แม้ว่าตามที่เราเพิ่งระบุไปบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างจะน่าเชื่อถือเมื่อพวกเขานำเสนอวิถีที่มั่นคงและไม่สามารถทำลายได้ซึ่งแสดงออกถึงความจริงหรือเพียงแค่ไม่ทำให้ผิดหวัง แต่ก็ควรสังเกตว่าในบางกรณีแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใดก็ตามบางคน ปล่อยให้ตัวเองได้รับคำแนะนำเนื่องจากความไว้วางใจที่อีกฝ่ายกระตุ้นในตัวเขาและจากนั้นเขาก็ยอมรับว่าเขาน่าเชื่อถือแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เชื่อถือได้เพื่อพิสูจน์ก็ตาม

ในขณะเดียวกันคำว่าน่าเชื่อถือมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดเรื่องความไว้วางใจเนื่องจากเป็นบทบัญญัติแห่งความปลอดภัยที่บุคคลมีต่อบุคคลอื่นหรือเกี่ยวกับบางสิ่งซึ่งจะทำให้บุคคลหรือสิ่งนั้นน่าเชื่อถือ

ความปลอดภัยที่ใครบางคนมีอยู่ในตัวเองในเวลาที่มีผลการปฏิบัติงานที่น่าพอใจของกิจกรรมหรืองานใด ๆ ถือว่าใช่หรือใช่การมีอยู่ของความไว้วางใจในบุคคลนั้นซึ่งจะทำให้เขาเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเมื่อปฏิบัติภารกิจหรืองานนั้นสำเร็จ . เป็นห่วง.

ในหลายกิจกรรมและอาชีพที่ผู้คนพัฒนาในชีวิตสิ่งสำคัญคือต้องมีโควต้าการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เสนอไว้และยังสามารถปลุกความไว้วางใจในผู้อื่นได้อีกด้วย

เช่นเดียวกับที่มีบุคคลที่มีแนวโน้มที่จะเชื่อและไว้วางใจอีกฝ่ายมากขึ้น แต่ก็ยังมีคนที่ลังเลใจมากกว่าและจำเป็นต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของใครบางคนก่อนที่จะเชื่อใจเขาทั้งหมด

สิ่งสำคัญคือต้องพูดถึงในแง่นี้ว่าความมั่นใจที่ใครบางคนนำเสนอในตัวเองจะเด็ดขาดเมื่อต้องกลายเป็นคนที่น่าไว้วางใจสำหรับบุคคลอื่น

หนึ่งในคำศัพท์ที่เรามักใช้เป็นคำพ้องความหมายสำหรับคำนี้คือความน่าเชื่อถือเพราะสิ่งนั้นหรือคำที่น่าเชื่อถือจะกระตุ้นความเชื่อมั่นในตัวเรา ตรงข้ามที่น่าเชื่อถือเป็นหนี้สงสัยจะสูญ