คำจำกัดความของผู้จัดการ

คำว่าผู้จัดการเป็นคำที่ใช้เป็นหลักในแวดวงการบริหารการพิจารณาคดีหรือเศรษฐกิจเพื่ออ้างถึงบุคคลที่มีกิจกรรมหลักในการดำเนินการหรือมาตรการประเภทต่างๆในสาขาที่ตนอยู่ ผู้จัดการไม่มีอะไรมากไปกว่าผู้ที่รับผิดชอบในการจัดทำขั้นตอนหรือการดำเนินการตามขั้นตอนและนั่นคือเหตุผลที่การมีส่วนร่วมของเขามีความสำคัญเสมอเนื่องจากถ้าเขาไม่อยู่กระบวนการหรือวิธีการแสดงก็จะไม่เป็นที่รู้จัก . ในแต่ละกรณี. ความคิดของผู้จัดการมาจากคำว่า gestate ซึ่งทำให้เข้าใจได้ว่าผู้จัดการคือผู้ที่ตั้งครรภ์หรือดำเนินการหรือกระบวนการบางประเภท

ผู้จัดการเป็นตัวละครทั่วไปในพื้นที่การบริหารเมื่อผู้คนต้องดำเนินการประเภทต่างๆ ในกรณีนี้ผู้จัดการคือผู้ที่ดูแลการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านั้นซึ่งโดยปกติจะรวมถึงขั้นตอนหรือธุรกรรมที่คนธรรมดาไม่ทราบและบางครั้งก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นกัน ผู้จัดการเหล่านี้เป็นเรื่องปกติของหน่วยงานสาธารณะแม้ว่าหลาย ๆ ครั้งพวกเขาอาจเป็นบุคคลที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้ที่สนใจเพื่อเพิกเฉยต่อความยุ่งยากของการกระทำดังกล่าว

ผู้จัดการทั่วไปอีกประเภทหนึ่งคือผู้ที่พบใน บริษัท หรือหน่วยงานเอกชนโดยปกติจะรับผิดชอบในการพัฒนากระบวนการและขั้นตอนประเภทต่างๆซึ่งโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเงินเศรษฐกิจหรือการบริหาร

นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องปกติที่จะพบผู้จัดการภายในทีมทางการเมืองที่เป็นของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่บางคนซึ่งในกรณีนี้พวกเขาจะรับผิดชอบในการจัดการปัญหาต่างๆเช่นการสัมภาษณ์เหตุการณ์กำหนดเวลาในการจัดส่งเอกสารโครงการ ฯลฯ . ดังนั้นผู้จัดการสามารถเป็นสาธารณะหรือส่วนตัวขึ้นอยู่กับกรณีและใครเป็นผู้ว่าจ้างพวกเขา