ความหมายของค่าเฉลี่ย

ใช้พิเศษในคณิตศาสตร์

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเราในการทบทวนนี้เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับโลกของคณิตศาสตร์เนื่องจากการคำนวณแสดงถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากเรื่องของการคำนวณแล้วเราต้องบอกว่าการคำนวณประเภทนี้มีอยู่มากในชีวิตประจำวันของเรา เพราะเราใช้เพื่อทราบค่าเฉลี่ยของคำถามต่างๆอย่างแม่นยำ

จุดแยกตรงกลางหรือตรงกลางของบางสิ่ง

นอกจากนี้เรายังใช้คำว่าค่าเฉลี่ยเพื่ออ้างถึงจุดที่มีความเป็นไปได้ที่จะแบ่งบางสิ่งอยู่ตรงกลางหรือตรงกลางและเพื่อระบุจุดศูนย์กลางของปัญหา

ค่าที่เกิดจากการหารผลรวมของค่าทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาเฉลี่ยที่รู้จักกันเป็นปริมาณหรือเฉลี่ยค่าที่ว่าผลที่ได้จากการหารผลรวมของค่าทั้งหมดโดยจำนวนเหล่านี้

เพื่อให้ได้ปริมาณดังกล่าวเราจำเป็นต้องมีปริมาณอย่างน้อยสองปริมาณที่จะได้รับจุดกึ่งกลางนั่นคือเป็นแนวคิดเชิงสัมพันธ์เป็นไปไม่ได้ที่จะหาค่าเฉลี่ยตัวเลขด้วยตัวมันเอง

ในกรณีที่มีหลายตัวเลขพวกเขาทั้งหมดจะต้องเพิ่มและหารด้วยจำนวนของตัวเลขนำเข้าบัญชีแล้วตัวอย่างเช่นหากเราต้องการทราบว่าค่าเฉลี่ยของนักเรียนเป็นเท่าใดเราจะต้องทำคะแนนจากคะแนนที่ได้จากการสอบปลายภาคซึ่ง ได้แก่ คะแนนที่ได้ 8, 7, 3 และ 5 อันดับแรกเรามี ในการเพิ่มตัวเลขเหล่านี้ทั้งหมดซึ่งทำให้เราได้ตัวเลขที่เป็นหนึ่งเดียวกันเป็น 23 จากนั้นเพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยที่เป็นปัญหาเราจะต้องหารตัวเลขนั้นด้วยจำนวนเกรดที่ได้นั่นคือ 4 การหารดังกล่าวทำให้เราได้ผลลัพธ์ของ 5.75 ดังนั้นค่าเฉลี่ยสุดท้ายของนักเรียนจะเป็น 5.75

ในขณะเดียวกันหากสิ่งที่คุณต้องการคือการได้รับค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิค่าเฉลี่ยของผลกำไรที่ บริษัท ได้รับในระหว่างปีค่าเฉลี่ยของอัตราเงินเฟ้อค่าครองชีพหรือแม้แต่ค่าเฉลี่ยของวันที่ทำงาน และผู้ที่ไม่ได้ทำงานเป็นพนักงานควรปฏิบัติตามวิธีการเดียวกันกับที่กล่าวไว้ข้างต้น

ในทางกลับกันการคำนวณค่าเฉลี่ยของสิ่งเหล่านี้ที่เรากล่าวถึงหรือของค่าเฉลี่ยอื่น ๆ ที่เป็นไปได้และที่เราไม่ได้อ้างถึงนั้นช่วยได้มากเมื่อต้องใช้สถิติแล้วจึงจะสามารถดำเนินการได้ อันเป็นผลมาจากผลลัพธ์ของมัน

ตัวอย่างเช่นหากมีการคำนวณค่าเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนในหลักสูตรและต่ำกว่าความคาดหมายการรู้ว่าการขาดดุลนี้จะช่วยให้สามารถใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนใหม่ ๆ และเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ได้เนื่องจากเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และสามารถนำไปใช้กับ บริษัท ได้เช่นเดียวกันหากค่าเฉลี่ยต่ำจะเห็นได้ชัดว่าความคืบหน้าไปได้ไม่ดีดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนทิศทางเพื่อปรับปรุงรายได้

ในสาขาการศึกษา: ตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาของนักเรียน

ในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาแนวคิดเรื่องค่าเฉลี่ยยังมีการใช้ซ้ำและเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอนเพราะเป็นตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาของนักเรียนอย่างซื่อสัตย์ เมื่อค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงประเภทระหว่าง 8 ถึง 10 คะแนนเราจะเผชิญหน้ากับนักเรียนที่ยอดเยี่ยมในขณะที่ถ้าค่าเฉลี่ยต่ำกว่าตัวเลขเหล่านี้เราจะเผชิญหน้ากับนักเรียนประจำ

แม้แต่ค่าเฉลี่ยที่ทำได้ในบางวิชาก็เป็นเรื่องที่ในหลาย ๆ กรณีทำให้นักเรียนสามารถส่งเสริมวิชานั้นได้หรือทำไม่สำเร็จก็ไม่บรรลุเป้าหมาย

ในทำนองเดียวกันถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีก็จะช่วยให้นักเรียนได้รับเกียรติจากการเป็นผู้ถือมาตรฐานสำหรับหลักสูตรของพวกเขา

นอกจากนี้ค่าเฉลี่ยที่นักเรียนของเกรดหรือการหารแสดงจะช่วยให้เราทราบว่าเนื้อหานั้นเรียนถูกต้องหรือไม่หรือไม่ นั่นคือค่าเฉลี่ยช่วยให้สามารถจัดหมวดหมู่ประสิทธิภาพของนักเรียนได้

ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนนั้นคำนวณได้ง่ายมากและไม่มีความแตกต่างจากวิธีคำนวณค่าเฉลี่ยอื่น ๆ ถ้าเราสอบแปดวิชาในหนึ่งปีและในวิชานั้นเราได้คะแนนต่อไปนี้: 4, 7, 10, 9, 7, 8, 9 และ 5 เราจะต้องเพิ่มเครื่องหมายเหล่านั้นทั้งหมดและหารด้วยจำนวนวิชานั่นคือ , 8 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 7.35

แนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำนี้กลายเป็นพลเมืองโดยเฉลี่ยซึ่งจะเป็นแนวคิดที่ตรงตามลักษณะทั้งหมดของค่าเฉลี่ยของประชากร และเฉลี่ยของเดือนเมื่อเป็นวันที่ใกล้กับกลางเดือนที่จะได้รับการพิจารณา


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found