ความหมายของข้อบังคับ

คำกฎเกณฑ์กำหนดการจัดกลุ่มของบรรทัดฐานหรือกฎที่มีความเป็นไปได้ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ตามคำสั่งของกิจกรรมบางอย่างหรือไม่ว่าองค์กรหรือสังคมที่มีภารกิจในการจัดดำเนินงานของ

บรรทัดฐานหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดและควบคุมองค์กรสังคมกิจกรรมและอื่น ๆ และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีมากขึ้น

แนวคิดคือการสั่งการและประสานพฤติกรรมของผู้คนที่ประกอบเป็นสมาคมเหล่านี้และผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งของชุมชนและในทางกลับกันพวกเขายังมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันหลีกเลี่ยงและลงโทษพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาที่คุกคาม คำสั่งของสถาบัน

การมีระเบียบจะทำให้การอยู่ร่วมกันและความปรองดองง่ายขึ้นและง่ายขึ้นตามคำร้องขอของสังคมและจะสนับสนุนด้านต่างๆเช่นความร่วมมือและการพัฒนาสังคม

บรรทัดฐานนี้ทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขดังที่เรากล่าวไว้หากบุคคลทุกคนมีความเคารพและไม่สามารถแก้ไขได้ทางจริยธรรมบรรทัดฐานจะไม่สมเหตุสมผล แต่สิ่งนี้ไม่มีอยู่จริงและความเป็นไปได้ที่แฝงอยู่ของการละเมิดบรรทัดฐานและแนวความคิดทางศีลธรรมต่างๆ ที่มีอยู่พวกเขาต้องการการแสดงตนเพื่อรับประกันการสั่งซื้อ

สังคมทั้งหมดในโลกมีบรรทัดฐานที่ประกอบกันเป็นระเบียบและสังคมโครงสร้างนั้น ตั้งแต่มนุษย์มาเหยียบโลกใบนี้ครั้งแรกกฎก็มีอยู่ในตอนแรกพวกเขาไม่ได้ปรากฏอย่างชัดเจนในหนังสือ แต่ปรากฏอยู่ในสังคมที่ไม่รู้สึกตัวพวกเขาเป็นที่รู้จักและเป็นที่รู้กันว่าหากพวกเขาไม่เคารพพวกเขา อาจถูกลงโทษ

เมื่อเวลาผ่านไปและวิวัฒนาการของมนุษย์พวกเขาได้เปลี่ยนเป็นข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรดังนั้นจึงมีพลังมากขึ้นและหลีกเลี่ยงไม่ได้

มันจะเป็นบรรทัดฐานทางสังคมที่มีภารกิจในการช่วยเหลือในการรวมตัวของสังคมซึ่งนิยมเรียกว่าการใช้และประเพณีและแม้ว่าจะไม่มีการลงโทษที่เป็นรูปธรรมสำหรับการไม่ปฏิบัติตาม แต่ก็จะมีการไม่อนุมัติทางสังคมโดยทั่วไปสำหรับการกระทำผิด หรือต่อต้านพวกเขาในบางแง่

บรรทัดฐานคืออะไร? ชั้นเรียนและการลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตาม

ในขณะเดียวกันบรรทัดฐานก็คือกฎเกณฑ์ที่เรียกร้องให้บุคคลต้องปฏิบัติตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือไม่เพียง แต่เราต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานเท่านั้น แต่การไม่ปฏิบัติตามอย่างใดอย่างหนึ่งจะนำไปสู่การลงโทษที่เป็นรูปธรรมซึ่งอาจนำไปสู่การปฏิบัติตามบทลงโทษทั้งทางเศรษฐกิจ หรืออาชญากร

บรรทัดฐานให้ข้อผูกมัดและสิทธิและกำหนดให้มีการละเมิดที่ได้รับการลงโทษ

เราสามารถแยกความแตกต่างระหว่างบรรทัดฐานที่จำเป็นซึ่งบังคับให้บุคคลต้องทำบางสิ่งโดยไม่คำนึงถึงเจตจำนงของพวกเขานั่นคือไม่ว่าพวกเขาจะเห็นด้วยหรือต้องการและกฎบังคับเมื่อบุคคลนั้นจะไม่แสดงเจตนาที่ตรงกันข้ามอย่างชัดเจน

เมื่ออยู่ในกลุ่มในองค์กรอ้างอิงทำระเบียบสิ่งที่เขาจะหมายถึงเป็นชุดของกฎหมายและกฎระเบียบที่ควบคุมการดำเนินงานขององค์กรสถาบันหรือกลุ่มในคำถาม

ในกลุ่มองค์กรและอื่น ๆ ที่มีคนหลากหลายเข้าร่วมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดระเบียบที่มีกฎหมายนโยบายและกฎระเบียบที่ควบคุมทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานของผู้ที่ทำงานในนั้นเพราะเฉพาะใน กรอบที่คำสั่งและองค์กรเหนือกว่ามันจะเป็นไปได้ที่กลุ่มจะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่น่าพอใจ

ความสำคัญของกฎระเบียบคือในหลาย ๆ องค์กรมีพื้นที่ที่ทุ่มเทให้กับปัญหานี้โดยเฉพาะและมีหน้าที่ให้ความสำคัญกับส่วนที่อ่อนไหวที่สุด

ควรสังเกตว่าหากไม่มีข้อบังคับที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจนองค์กรกลุ่มหรือสถาบันจะปฏิบัติภารกิจได้ยากมาก

ตัวอย่างเช่นใน บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารจะมีกฎบังคับที่พนักงานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการเกี่ยวกับสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดในขณะที่การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสุขอนามัยจะส่งผลกระทบต่อการผลิตของ บริษัท อย่างชัดเจน

ด้วยเหตุนี้หลาย บริษัท จึงมีการตำหนิและลงโทษพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่การงานอย่างเหมาะสมแม้จะได้รับการฝึกอบรมมาแล้วก็ตาม

และในทางตรงกันข้ามคำว่ากฎเกณฑ์ที่ใช้ในการบัญชีสำหรับสิ่งที่ถูกต้องเป็นบรรทัดฐาน


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found