ความหมายของการประเมินตนเอง

การประเมินตนเองเป็นวิธีการที่ประกอบด้วยการประเมินตนเองถึงขีดความสามารถของตนเองที่มีอยู่สำหรับงานนี้หรืองานนั้นตลอดจนคุณภาพของงานที่ดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสอน

ขั้นตอนที่ประกอบด้วยการประเมินตนเองและประเมินความสามารถหรือความรู้ในบางด้าน

ผู้คนคุ้นเคยกับกระบวนการประเมินผลปกติทั่วไปที่เราได้รับจากการยุยงของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นครูที่ประเมินว่าความรู้นั้นได้เรียนรู้อย่างถูกต้องหรือไม่ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนภายนอกกล่าวคือดำเนินการโดยบุคคลที่สามครูผ่านการทดสอบด้วยปากเปล่าหรือข้อเขียนหรือโดยการนำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์

ในขณะเดียวกันการประเมินผลอาจเป็นเรื่องส่วนบุคคลและแต่ละคนสามารถดำเนินการได้ตามที่เราจะกล่าวถึงและเรียนรู้ในบทวิจารณ์นี้ วิธีนี้ช่วยให้บุคคลสามารถวัดความรู้ที่ตนมีเกี่ยวกับเรื่องและตัวอย่างเช่นรู้ว่าตนเหมาะสมหรือไม่หรือยังต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เชี่ยวชาญ

โดยปกติการประเมินตนเองจะใช้โดยบุคคลองค์กรสถาบันหรือหน่วยงานเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงเมื่อต้องทราบความคืบหน้าและการเบี่ยงเบนจากวัตถุประสงค์โปรแกรมแผนงานและอื่น ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับปรุงการทำงานของกระบวนการหรือระบบขึ้นอยู่กับ ในกรณีของ บริษัท การประเมินตนเองจะประกอบด้วยการทบทวนโดยละเอียดและเป็นระยะโดยผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงการดำเนินงานของสิ่งเดียวกัน

ในขณะเดียวกันผู้ที่ประเมินตนเองจะได้รับกระบวนการประเมินพฤติกรรมความคิดและความรู้ที่เรียนมา

เครื่องมือที่มีประโยชน์มากหากทำอย่างตรงไปตรงมา

แม้ว่าเครื่องมือนี้จะถูกกล่าวถึงในแง่ของความเที่ยงธรรมที่อาจเป็นผลมาจากการที่มีคนประเมินตนเอง แต่ความสำคัญที่จะเกิดจากเครื่องมือนี้ไม่สามารถปฏิเสธได้หากแต่ละคนปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานของกระบวนการนี้อย่างชัดเจน

ขั้นตอนการดำเนินการเป็นอย่างไร?

การประเมินความรู้สึกผิดชอบชั่วดีด้วยตนเองเป็นกระบวนการไตร่ตรองที่ช่วยให้เห็นภาพก่อนแล้วจึงตัดสินพฤติกรรมและความคิดของตนเองดังนั้นหากจำเป็นให้ลงโทษผู้ที่ไม่นำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ผ่านการดำเนินการแก้ไข

ผลกำไร

ในสาขาวิชาการครูควรส่งเสริมและสอนนักเรียนในแง่นี้เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากนอกเหนือจากการให้อิสระแก่พวกเขาแล้วยังช่วยให้พวกเขาตั้งสมมติฐานในสิ่งที่พวกเขารู้จริงหรือไม่และยังทำให้พวกเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นอีกด้วย เนื่องจากพวกเขาได้รับสิทธิในการเป็นผู้ตัดสินว่าพวกเขาได้เรียนรู้เรื่องนี้หรือไม่และเห็นได้ชัดจากสิ่งนี้เกิดจากการรับรู้

ในทางกลับกันมันมีประโยชน์มากเพราะจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาประเด็นอื่น ๆ เช่นความสามารถในการวิเคราะห์และไตร่ตรอง

ตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าครูหายตัวไปน้อยกว่ามากครูจะอยู่เคียงข้างแนะนำนักเรียนและจัดหาเครื่องมือให้เขาเพื่อให้เขาสามารถดำเนินกระบวนการนี้ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในแนวการศึกษา แต่ยังเป็นการส่วนตัวด้วย นักเรียน.

ในบริบทของการศึกษาในโรงเรียนการฝึกฝนนี้ได้รับความเข้มแข็งมากที่สุดเนื่องจากจะช่วยในการเรียนรู้เกี่ยวกับนักเรียนทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งของพวกเขาและด้วยเหตุนี้จึงเป็นตัวชูโรงของความสำเร็จทางปัญญาของตนเอง ครูจะมีบทบาทพื้นฐานในเรื่องนี้เนื่องจากเขาเป็นผู้แนะนำนักเรียนให้รู้จักการจัดการเทคนิคเพื่อให้ตัวเขาเองได้บรรลุผล

ในทำนองเดียวกันครูเองก็ต้องได้รับการประเมินตนเองเพื่อให้ทราบว่ากระบวนการทางการศึกษาที่เผชิญอยู่นั้นเหมาะสมหรือไม่และจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนใด ๆ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดหรือไม่

ยา: ความเกี่ยวข้องของการประเมินตนเองในการวินิจฉัยเพื่อตรวจหาโรคในระยะเริ่มต้น

ในทางกลับกันในด้านการแพทย์การประเมินตนเองเพื่อการวินิจฉัยกลายเป็นความช่วยเหลืออย่างมากในการตรวจหาโรคบางชนิดในระยะเริ่มแรกเช่นในกรณีของการประเมินตนเองที่แนะนำให้ผู้หญิงดำเนินการ รอบ ๆ หน้าอกของพวกเขาเพื่อตรวจจับโดยอัตโนมัติว่ามีก้อนที่สามารถกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้านมได้หรือไม่

การรับรู้ส่วนบุคคลที่แนะนำให้ผู้หญิงทำเป็นระยะ ๆ และใกล้ชิดเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการรักษาและการรักษามะเร็งชนิดนี้เนื่องจากช่วยให้กรณีถูกโจมตีได้ทันเวลาเห็นได้ชัดว่ามีโอกาสเป็น หายขาด.

ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนี้จะต้องสอนผู้ป่วยให้ทำการตรวจร่างกายด้วยตนเองที่บ้านและเมื่อมีความผิดปกติให้ระบุว่าต้องไปเยี่ยมเพื่อศึกษากรณีนี้ในเชิงลึก

แม้ว่าเราจะกล่าวถึงเฉพาะสิ่งที่พบบ่อยที่สุด แต่การประเมินตนเองก็มีความสำคัญมากในทุกสาขาโดยเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการรู้จักตนเองตราบใดที่ทำด้วยวิธีที่จริงจังรอบคอบซื่อสัตย์และมีวัตถุประสงค์ ของการปรับปรุง