นิยามการก่อสร้าง

คำที่ก่อสร้างถูกกำหนดให้เป็นกระบวนการที่ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมของอะไรจากสิ่งพิจารณาขั้นพื้นฐานมากขึ้นเช่นบ้าน, อาคาร, เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเช่นตึกระฟ้า, ถนนและแม้กระทั่งสะพาน

ดังนั้นเราควรชี้ให้เห็นถึงสิ่งนี้ศิลปะหรือเทคนิคในการสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานตามความหมายที่แพร่หลายที่สุดอย่างไรก็ตามมีคนอื่น ๆ ...

เริ่มจากโครงการและการวางแผน

โดยทั่วไปแล้วการก่อสร้างจะถูกเรียกทุกอย่างที่สนับสนุนและเรียกร้องก่อนที่จะทำการคอนกรีตโดยมีโครงการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและจะทำได้โดยการรวมองค์ประกอบต่าง ๆ ตามคำสั่งเพราะตัวอย่างเช่นตามคำขอของไวยากรณ์การก่อสร้างจะเป็นคำสั่ง และการจัดเรียงที่มอบให้กับคำในประโยคและนั่นคือสิ่งที่อนุญาตให้แสดงแนวคิด นอกจากนี้คำว่าการก่อสร้างสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากถูกใช้ในสาขาวิชาที่แตกต่างกันตั้งแต่วิทยาศาสตร์ไปจนถึงคำที่เชื่อมโยงกับมนุษยศาสตร์

ในขณะเดียวกันตอนนี้กลับสู่การใช้งานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดเมื่อเราอ้างถึงการก่อสร้างสิ่งนี้เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกับรูปแบบและวิธีการต่างๆในการระบุผ่านชุดค่าผสมที่แตกต่างกันซึ่งจะช่วยให้สามารถสร้างโครงสร้างประเภทต่างๆได้

ความแข็งแรงของมนุษย์และการสนับสนุนของเครื่องจักร

ในการก่อสร้างปัจจุบันพนักงานแบบดั้งเดิมเช่นคนงานถูกรวมเข้ากับพนักงานอื่น ๆ ที่มีอุปกรณ์และเครื่องจักรเฉพาะทางเข้ามามีบทบาทในที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่จะอนุญาตให้ทำงานได้ในที่สุดเมื่อขนาดเกินขอบเขตของมือและขาของมนุษย์และ พวกเขายังเป็นคนที่มั่นใจได้ว่าไม่มีขอบของข้อผิดพลาดหรือเป็นโมฆะในทางปฏิบัติและสถาปนิกประหยัดได้มากกว่าปวดหัวด้วยการทุบกำแพงทำหลุมและอื่น ๆ

ฉันเข้าใจว่า Modular Construction คืออะไร

รูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมการก่อสร้างคือสิ่งที่เรียกว่าการก่อสร้างแบบแยกส่วนซึ่งประกอบด้วยส่วนขนาดใหญ่จำนวนมากของอาคารที่สามารถสร้างได้ไกลจากที่ที่จะเป็นที่ตั้งสุดท้ายของเดียวกัน โมดูลต่างๆถูกประกอบขึ้นตามแผนที่ระบุไว้และเป็นที่น่าเหลือเชื่อว่าด้วยวิธีนี้ทั้งเวลาและต้นทุนสามารถลดลงได้

ความสำคัญของวัสดุ

วัสดุที่มาพร้อมกับความเป็นเลิศในการก่อสร้าง ได้แก่ คอนกรีตและเหล็ก คอนกรีตเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้ได้ฐานรากที่มั่นคงในขณะที่เหล็กทำหน้าที่เสริมผนังคอนกรีตเสาและส่วนโค้ง

ไม้ยังเป็นทรัพยากรที่มีอยู่มากในการก่อสร้างอย่างไรก็ตามมันถูกใช้มากขึ้นในงานก่อสร้างขนาดเล็กและในการก่อสร้างแบบแยกส่วนดังกล่าวข้างต้น

แต่นอกจากนี้และอื่น ๆ อีกมากมายในการกำหนดวัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้างยังมีประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องนำมาพิจารณาเช่นที่ดินที่จะทำการก่อสร้างการใช้ประโยชน์ที่จะได้รับ กับสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตัวอย่างเช่นหากเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดแผ่นดินไหวจะต้องได้รับการเอาใจใส่อย่างรอบคอบในเรื่องนี้และอื่น ๆ