ความหมายของแนวการศึกษา

การวางแนวทางการศึกษาถูกกำหนดให้เป็นชุดของกิจกรรมที่มุ่งนักเรียนผู้ปกครองและครูและมีภารกิจคือการส่งเสริมการพัฒนาของกิจกรรมของพวกเขาภายในขอบเขตที่เฉพาะเจาะจงของศูนย์การศึกษา

วินัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการส่งเสริมความสามารถของผู้คนในสาขาการศึกษาเพื่อให้พวกเขาสามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพในที่ที่พวกเขาทำหน้าที่

แนวการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบ: ศึกษาและส่งเสริมความสามารถในการเรียนการสอนจิตวิทยาและเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละบุคคลในเวลาเดียวกันโดยมีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาส่วนบุคคลกับประเทศของตน

ความเชี่ยวชาญพิเศษนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อดำเนินการในเชิงป้องกันและในการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่ได้รับคำสั่ง

นักเรียนหรือผู้ที่ได้รับคำสั่งให้พัฒนาความรู้ความสามารถค่านิยมและความสามารถในด้านต่างๆเพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลในบริบททางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาและที่พวกเขาอาศัยอยู่

ขั้นตอนที่ใช้มากที่สุด ได้แก่ การสัมภาษณ์พลวัตของกลุ่มแบบฝึกหัดโปรแกรมการแทรกแซงและอื่น ๆ

สนับสนุนในกระบวนการเรียนการสอน

นับตั้งแต่การสร้างการแนะแนวทางการศึกษาถือเป็นขั้นตอนการช่วยเหลือและเสริมสำหรับนักเรียนครูและครอบครัวโดยทั่วไปในทุกด้านที่มีอยู่ในการพัฒนา

การปฏิบัติและการแทรกแซงอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการศึกษาในบรรดานักแสดงทุกคนที่เกี่ยวข้องจะรับประกันความสำเร็จ

โดยทั่วไปแล้วระเบียบวินัยดังกล่าวจะดำเนินการและประสานงานโดยทีมจิตเวชศาสตร์ในเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาและตามพื้นที่ที่รับผิดชอบในการปฐมนิเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งการแนะแนวทางการศึกษาจะทำหน้าที่สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการจัดหาเครื่องมือเพื่อให้ครูสามารถจัดระเบียบตนเองในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของนักเรียนด้วย

ในทางกลับกันมันจะดูแลอำนวยความสะดวกในกระบวนการเรียนการสอนในนักเรียนที่มีความต้องการด้านการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงดังนั้นจึงเสนอวิธีแก้ปัญหาความหลากหลายของแต่ละบุคคลนอกเหนือจากต้นกำเนิดและความแตกต่าง ในทำนองเดียวกันจะมีส่วนช่วยในด้านวิชาชีพและคำแนะนำทางวิชาการเนื่องจากนักเรียนจะได้รับความช่วยเหลือจากครูเพื่อทำความรู้จักกันให้ดีขึ้นและมีทางเลือกในการศึกษาที่แตกต่างกันให้ปฏิบัติตามเมื่อรอบการเรียนรู้พื้นฐานเสร็จสิ้น

ประโยชน์สำหรับนักการศึกษา

แต่สิ่งนี้ไม่เพียง แต่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนเท่านั้นและการแนะแนวทางการศึกษายังเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากสำหรับครูเพราะจะช่วยพวกเขาในประเด็นส่วนตัวเช่นอาชีวอนามัยและอาชีพและแน่นอนว่าเป็นแง่มุมที่ส่งผลทางอ้อมอย่างไม่ต้องสงสัย ความสัมพันธ์กับนักเรียน

ในปัจจุบันสาขานี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับจิตเวชศาสตร์มีการสอนในสถาบันการศึกษาระดับสูงส่วนใหญ่ในรูปแบบปริญญาโทหรือสูงกว่าปริญญาตรีและมุ่งเป้าไปที่ครูการสอนนักจิตวิทยานักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ที่มีความตั้งใจที่จะดำเนินการ การฝึกอบรมเฉพาะทางด้านเนื้อหาและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนในเชิงบวก

ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ววินัยนี้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอีกสาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้องในด้านการฝึกอบรมเช่นจิตเวชศาสตร์

การเรียนการสอนเกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในบริบทการเรียนรู้เช่นปัญหาในสาขานี้ตลอดจนการแนะแนวอาชีพ

อย่างที่เราทราบกันดีว่าการสร้างบุคคลที่ถูกต้องในทุกระดับและทุกด้านเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาและประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างเหมาะสม

ความรู้ที่ได้รับเพิ่มเข้าไปในขีดความสามารถของแต่ละคนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่เป็นกุญแจสำคัญในการทำให้บุคคลสามารถแทรกตัวเองได้สำเร็จในทุกสาขาที่พวกเขาเข้าไปแทรกแซงไม่ว่าจะเป็นสังคมแรงงานและอื่น ๆ