ความหมายของสังคมศึกษา

ตามชื่อของมันการศึกษาทางสังคมคือการศึกษาการวิจัยและการวิเคราะห์ทั้งหมดที่ดำเนินการกับสังคมไม่ว่าจะโดยรวมหรือเป็นรายบุคคลให้กับสมาชิกที่แต่งขึ้น การศึกษาทางสังคมมีประโยชน์และสำคัญสำหรับมนุษย์เสมอเพราะทำให้เขารู้ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางสังคมพฤติกรรมประวัติความสนใจของเขา ฯลฯ ในแง่ที่เฉพาะเจาะจงแนวคิดของการศึกษาทางสังคมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศในระดับวิชาการเนื่องจากไม่มีคำจำกัดความเดียวของการวิจัยสาขานี้ อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องปกติที่จะจัดกลุ่มในศาสตร์การศึกษาประเภทเดียวกันนี้เช่นสังคมวิทยามานุษยวิทยาประวัติศาสตร์จิตวิทยาการศึกษากฎหมายปรัชญาศาสนาเศรษฐกิจและแม้แต่ภูมิศาสตร์เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับระดับที่มากขึ้นหรือน้อยลงด้วยความพยายามของมนุษย์และสังคม

ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของการศึกษาทางสังคมซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนจากวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนและเป็นธรรมชาติคือแม้ว่าจะมีวิธีการศึกษา แต่คำตอบของคำถามนั้นไม่เคยเป็นเอกสิทธิ์หรือเป็นส่วนหนึ่งของสูตรเดียว แต่มีแนวโน้มที่จะ ให้ยืมตัวมากขึ้นในการถกเถียงเนื่องจากไม่มีคำตอบหรือการวิเคราะห์เพียงอย่างเดียวสำหรับแต่ละปรากฏการณ์ ความซับซ้อนของมนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคลและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบุคคลที่เรียกว่าสังคมคือสิ่งที่ทำให้ปรากฏการณ์ทางสังคมไม่สามารถเข้าใจได้ในแง่คณิตศาสตร์เชิงเส้นและเฉพาะ

ดังนั้นการศึกษาทางสังคมจึงมีอุปสรรคเนื่องจากคำตอบที่เป็นไปได้สำหรับคำถามเดียวอาจไม่มีที่สิ้นสุด จากนั้นการศึกษาทางสังคมจะต้องครอบคลุมมากขึ้น (ในแง่ของการเข้าใจความเป็นไปได้มากกว่า) มากกว่าระบบการวิเคราะห์ที่แน่นอนและไม่ จำกัด เพียงคำตอบเดียว แต่พิจารณาว่าปรากฏการณ์เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่แตกต่างกันซึ่งประกอบกันเป็นสังคมเป็นผลมาจากระบบที่ซับซ้อน ของปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม ฯลฯ