คำจำกัดความของคนงาน

แนวคิดเรื่องคนงานเป็นแนวคิดที่ใช้ได้กับคนทุกคนที่ทำงานบางประเภทหรือทำกิจกรรมที่ได้รับค่าตอบแทน ในหลายกรณีสามารถใช้ในความหมายทั่วไปเพื่อกำหนดบุคคลที่ปฏิบัติงานเฉพาะไม่ว่าเขาจะได้รับการว่าจ้างอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม สภาพของคนงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับมนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคลเนื่องจากขึ้นอยู่กับการทำงานและการปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนดไว้เป็นไปได้ไม่เพียง แต่จะอยู่รอด แต่ยังต้องมีตัวตนรู้สึกมีประโยชน์และพัฒนาทักษะเฉพาะ

รูปร่างของคนงานเป็นหนึ่งในคนที่เก่าแก่ที่สุดในสังคมมนุษย์บางทีอาจเป็นคนที่มีปัญหาอยู่เสมอโดยไม่คำนึงถึงสังคมประเภทใด คนงานสามารถเป็นบุคคลใดก็ได้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมเป็นประจำในสังคม แต่จนถึงศตวรรษที่ 18 แนวคิดดังกล่าวเริ่มเกี่ยวข้องกับภาคแรงงานโดยเฉพาะและกับภาคส่วนที่ต่ำต้อยที่สุด แต่มีอยู่มากที่สุดใน สังคม: คนทั่วไป ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานายจ้างเจ้าของทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมและทุกภาคส่วนของสังคมต่างคัดค้านคนงานที่เพราะพวกเขามีความมั่งคั่งทางการเงินที่สำคัญจึงไม่จำเป็นต้องทำงานประจำทุกวัน

ภาคการทำงานได้รับการปฏิวัติมากที่สุดในสังคมกลุ่มที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของตนและเพื่อให้ได้มาซึ่งการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่แม้ว่าจะไม่บรรลุผลเสมอไปก็ตาม ในสังคมสมัยใหม่คนงานมักจะรวมกลุ่มกันเป็นสหภาพแรงงานหรือสหภาพแรงงานซึ่งเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์หลักคือการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของคนงานแต่ละคน ด้วยตัวเขาและด้วยการดำเนินการของรัฐบาลหลายประเทศที่สนใจในความเป็นอยู่ที่ดีของภาคสังคมนี้คนงานได้พัฒนาความก้าวหน้าที่สำคัญในสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขา